Đăng Ký Hồ Sơ

Vui lòng nhập địa chỉ email trên máy tính hoặc điện thoại di động.
Chúng tôi sẽ gửi e-mail "xác thực e-mail" đến địa chỉ e-mail này.
Khi sử dụng máy tính để đăng ký, xin vui lòng click vào URL có trong nội dung email để tiếp tục tiến hành đăng ký
Khi sử dụng điện thoại di động để đăng ký, xin vui lòng nhập mã xác nhận được gửi đến trong nội dung email tại màn hình tiếp theo.
※ Trang này đang được hiển thị ở chế độ mã hóa sử dụng SSL.

E-mail

Ví dụ: xxxxx@example.com

Mật khẩu

6 ký tự trở lên

Xác nhận mật khẩu
  • ※ Nếu bạn nhập sai địa chỉ email, thì sẽ không thể tiếp tục đăng ký.
  • ※ Nếu bạn đang giới hạn việc nhận mail, thì xin vui lòng thiết lập lại để có thể nhận mail từ email quản lý của chúng tôi "info@job.japo.vn".
  • ※ Trong trường hợp bạn đăng ký bằng địa chỉ email trên điện thoại di động, thì sau khi hoàn thành đăng ký sẽ được thông báo mã số đăng ký và mã xác nhận.
  • ※ Xin lưu ý : Những thao tác như đăng ký hay đăng nhập chỉ khả dụng trên điện thoại smartphone và máy tính.

Khi sử dụng hãy xác nhận chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật